Go实例学-GO数值

Go有很多种数据类型,包括字符串类型,整型,浮点型,布尔型等等,这里有几个基础的例子。

package main

import "fmt"

func main() {

  // 字符串可以使用"+"连接
  fmt.Println("go" + "lang")

  //整型和浮点型
  fmt.Println("1+1 =", 1+1)
  fmt.Println("7.0/3.0 =", 7.0/3.0)

  // 布尔型的几种操作符
  fmt.Println(true && false)
  fmt.Println(true || false)
  fmt.Println(!true)
}

输出结果为

golang
1+1 = 2
7.0/3.0 = 2.3333333333333335
false
true
false

转载请注明来源:新一 » Go实例学-GO数值

赞 (0) 评论 (0) 分享 ()

评论 抢沙发

 • 昵称 (必填)
 • 邮箱 (必填)
 • 网址